🔸رقابت صحیح در بازار

🔹هرگاه ما به رقابت نیاز داریم تا بتوانیم کسب‌و‌کار خودمان را رونق ببخشیمه که ترس از دست دادن در شما وجود داشته‌باشد،باعث می‌شود که در زندگی رشد کنید. د رکسب‌و‌کار هم همین اتفاق رخ می‌دهد.
در این پادکست به نکات اصلی که باعث می‌شود به رقابت نیاز داشته‌باشیم، اشاره می‌گردد.

1401/8/17 - 17:00
1 هزار


تا بارگذاری فرم ارسال دیدگاه، لطفا کمی صبر کنید


پیام های بعدی


در حال بارگذاری، لطفا کمی صبر کنید ...

پیام های قبلی


در حال بارگذاری، لطفا کمی صبر کنید ...


logo-samandehi